Öğrenci Koçluğu


Öğrenci Koçluğu

Öğrenci Koçu


Öğrenci koçluğu, öğrencinin eğitiminde ilerlemesini sağlaması, mevcut sorunların giderilmesi, eğitim başarısı, motivasyonu, ders hakimiyeti, konsantrasyonu, sınav takibi, ödev takibi gibi ana unsurları taşır.

Öğrenci koçu, danışanını düzenli takip eder ve raporlar oluşturur. Bu raporlar içerisinde sınav sonuçları, ödevler, tekrarlar ve düzenli / düzensiz durumlar vardır. Düzenli takip ile, öğrencinin eğitim başarısını engelleyen faktörler giderilmeye çalışılır.

Aileler için yönlendirme, evebeyn - öğrenci ilişkileri ve öğrenci - koç ilişkisi içerisinde önemli detaylar barındırır.

Tamamen gizlilik ilkeleri ve etik kurallar çerçevesinde süren bu işleyiş ile, öğrenci özgüveni oluşturularak, eğitim yaşamının kalitesinin artışı amaçlanır.