Özgüven


Özgüven Eğitimi
Özgüven Geliştirme Teknikleri


Özgüven, kelimeden de anlaşılacağı gibi ``Öz`` ve ``bu öze Güven``mekle alakalıdır. Özgüven sahibi olmanın ilk aşaması, bireyin kendini tanıması ve kendi farkındalığını kazanmasıdır.

Özgüven eğitimlerimizde, bireyin kendi mental ve motor yeteneklerini farkederek, kendi gelişimine inanarak ve düşünce yapısındaki olumlu değişikliklere giderek, içsel dünyasındaki ``güven`` olgusu oluşturulur.

Bire-bir ya da özel olarak verilen bu eğitimde, gizlilik ön planda olmak sureti ile, danışanlarımızı düzenli takip altına alarak raporlamalar yapmaktayız.

Sizler de ``içinizde``ki öz'e güvenin...