Kriz Yönetimi


Kriz Yönetimi
Eğitimi


Kriz yönetimi, anlık ortaya çıkmış, aciliyet ve önem taşıyan durumlarda kullanılan bir yaklaşımdır.

Kriz yönetimi, hem bireysel hem de kurumsal olarak öğrenilebilecek teknikler ile sorunları kolay yoldan çözmenizi sağlayacak teknikler içerir. Sorunların sebebi, ilerleyişi ve durdurulması ile ilgili nasıl algoritmalar hazırlayabileceğiniz de bu eğitim içerisinde yer almaktadır.

Kişisel ya da kurumsal kriz yönetiminin amacı, zor zamanlarda en az hasar ya da hasarsız olarak durumu idare ederek olumlu yönde çözüme kavuşturulmasıdır.