Kurumsal Koçluk


Kurumsal Koçluk

Kurumsal Koç


Kurumsal koçluk, bireysel, eğitim ve kariyer koçluk ilkelerinin / yaklaşımlarının Kurumlara, şirket ya da firmalara uyarlanmış halidir.

Kurumun kendi potansiyelini keşfetmesi, bu potansiyeli aktif ve efektif kullanması, kurum içi organizasyonların istikrarı, gelişim ve pazarlama – satış tekniklerinin pozitif yönde ilerletilmesini sağlar.

Kurumların en büyük sermayesi olan, çalışanları, doğru eğitimler ile desteklenir. Personel eğitimleri neticesinde, problem çözme, stres kontrolü, satış ve işleyiş haritalarının doğru çıkarılması,kurum içi ve kurum dışı iletişimin olumlu oranda artması, davranış gibi pek çok yetiye sahip olurlar.

Kurumsal Koçluk hizmetlerimizin içeriği aşağıdaki alt başlıkları kapsamaktadır.

  • Yönetici Koçluğu
  • Takım Koçluğu
  • Eğitim Koçluğu
  • Proje Koçluğu
  • Reklam Danışmanlığı
  • Pazarlama ve Satış Koçluğu