Karar Verme Teknikleri


Karar Verme Teknikleri
Eğitimi


Karar verme, ciddi bir yaşam yetisidir. Doğru verilmiş kararlar, kişinin yaşamında olumlu sonuçlar doğurur. Gittikçe daha karmaşıklaşan insan ilişkileri içinde bireyler devamlı problemler ve seçeneklerle karşı karşıya kalır. Bu durum, bireyin karar alma süreci ve bu karar neticesinde ilerlemesini sağlar.

Karar vermek, belirli aşamalara sahiptir. Bu aşamalar; amaç, test, kontrol gibi temel başlıkları taşır. Karar vermeyi etkileyen etik değerler, yargılar gibi unsurlar da bu eğitim de sizlerle paylaşılacaktır.

Doğru karar vermek, hem özel, hem sosyal hem de iş hayatınızda olumlu sonuçlar verecektir.