Hizmetler


Bireysel
Eğitimler


Bireysel eğitimlerimiz, kişisel dönüşüm veya diğer adıyla kişisel gelişim eğitimlerini içermektedir. Gelişim Dönüşüm Atölyesi, kişisel dönüşüm eğitimlerinde, bireyin farkındalığını arttırmaya yönelik, bireyi donanım olarak üst seviyelere çıkaracak ve hepsinden önemlisi, yaşantısında pozitif anlamda yükselmesini sağlayacak başlıklara sahiptir

Başarı tanımının günümüzde anlam değiştirdiği düşüncesiyle hareket ederek, kendi potansiyelini fark eden, negatif ve pozitif yönlerini ortaya çıkararak yüksek farkındalığa sahip birey olma aşamasında rehberlik eden eğitimlerimiz, yaşamda sizin belirlediğiniz yerlere ulaşmanız için bir yapı taşıdır.

Kişisel gelişim eğitimlerimizi, her yaştan öğrenci, çalışan ve yaşamında değişiklik yapmak isteyen tüm bireyler alabilir.

William Shakespare'nin dediği gibi, "Karakteriniz dışarıdaki insanların sizin hakkınızdaki fikirleridir, kişiliğiniz ise Tanrı'nın ve meleklerin sizin hakkınızda bildikleridir." Geleceğinize yatırım yapmak, kişilik kimliğinize yapacağınız yatırımlarla doğru orantılıdır.Kurumsal
Eğitimler


Kurumsal eğitim hizmetleri; şayet amacınız, kurumsal işleyişinizi üst seviyelere çıkarmak ya da mevcut performansınızı stabil tutmak ise, kurumsal eğitimlerimiz ile bunları başarabilirsiniz.


Kurumsal Gelişim Dönüşüm Eğitimleri

Çalışanlarınızın performanslarını arttırmak, onların yeteneklerini geliştirmek ya da mevcut yeteneklerini daha etkin ve doğru kullanmak adına, eğitimlerimizden yararlanabilirsiniz. Böylelikle, hem şirket olarak kendi iş gücünüzü arttırır hem de hedef kitleniz ile etkin ve doğru iletişimde bulunarak satışınızı arttırabilirsiniz. Kurumsal Gelişim ve Dönüşüm eğitimlerimizin en güçlü farkı ise "insan psikolojisi" temelli eğitimlerimizdir. Bilişsel yaklaşımlarla alacağınız eğitimler, sizde farkındalık yaratacaktır.


Performans Stabilizasyonu

Firmaların en büyük başarıları elbetteki gelişmektir. Fakat bundan da nemlisi, mevcut gelişme ya da büyümeyi stabil ve istikrarlı tutmaktır. Tam bu noktada eğitim devreye giriyor. Çalışanlarınızın motivasyonlarını sabitlemek, onları yılgınlık psikolojisi ve monotonluktan uzak tutmak Gelişim Dönüşüm Atölyesi'nin eğitimleriyle başarabilirsiniz.

Workshoplar, testler, analiz ve raporlamalar ile, farkındalığı yükselmiş bireylerin takım ruhuyla hareket etmeleri ve bu durumun şirketinizin gelişmesiyle birlikte doğru iletişimde bulunarak hedef kitlenizi büyütmeyi amaçlıyoruz..Koçluk
Hizmetleri


Koçluk hizmetleri;, kişisel ve mesleki potansiyeli yükselten, eğitim ve danışmanlık hizmetlerimizi alan kişileri daha fazla düşünmeye teşvik ederek, pozitif yönde kişisel dönüşüme girmesini sağlayan, danışan ile koçun güç birliğidir. Peki bu durumda kişisel ya da kurumsal koçluğu nasıl değerlendirebiliriz?


Yaşam Koçluğu

Yaşam koçluğu, karşılıklı güven ve gizlilik temelli bir süreçtir. Danışan ile koç arasındaki bağ, bir farkındalık oluşturma ve en önemlisi kişinin kendi yolunu bulabilmesi, ilerlemesini sağlamak için, kendi potansiyelini görmesini sağlar.


Öğrenci Koçluğu

Öğrenci koçluğu, öğrencinin eğitiminde ilerlemesini sağlaması, mevcut sorunların giderilmesi, eğitim başarısı, motivasyonu, ders hakimiyeti, konsantrasyonu, sınav takibi, ödev takibi gibi ana unsurları taşır.

Kariyer Koçluğu

Kişinin,iş yaşamına daha rahat adapte olmasını sağlamak, mevcut yeteneklerini geliştirmek ya da geleceği için yapabileceği en iyi işleri seçebilmesi için kişisel farkındalığını arttırmak, bir Kariyer Koçunun görevidir.


Kurumsal Koçluk

Kurumsal koçluk, bireysel ve kariyer koçluklarının bir toplamı olarak, kurumlara / şirketlere / firmalara göre uyarlanmış halidir. Bu koluk desteği ile firma / kurum performansında pozitif ivme gözlemlenir ve bu başarının istikrarı sağlanır.

Eğitim Koçluğu

Eğitim koçu, öğrenci - eğitim merkezi arasındaki koordinasyonu sağlayarak, öğrencinin başarısını yükseltmeye yönelik destek verir. En temel haliyle öğrenin gören / eğitim alan bireyin farkındalığını, özgüvenini, motivasyonunu ve düşünce şeklini geliştiren bir koçluk danışmanlık hizmetidir.

Önemli Not:

Koçlar, psikiyatrist ya da psikolog değildirler. Klinik psikiyatri ve psikolog desteği için lütfen konunun uzmanları ile görüşün.Eğitim ve
Danışmanlık Hizmetleri


Kişisel gelişim dönüşüm eğitimleri ve kurumsal danışmanlık hizmetlerimiz ile farklı olun.


Eğitim Danışmanlığı

Sizin ya da firmanızın / kurumunuzun eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi konusunda ortak toplantılar organize ederek, eğitimleri ve süreçlerini belirliyoruz. Buna istinaden oluşturulacak eğitim takvimi ile hedeflenen noktayı başarıyla yakalamanızı sağlıyoruz..


Danışmanlık Hizmetleri

Reklam Danışmanlığı da dahil olmak üzere, İnsan Kaynakları Yönetim Danışmanlığı, Kariyer danışmanlığı, Pazarlama ve Satış Danışmanlığı hizmetlerimiz ile hem kişisel hem de kurumsal geleceğinizi ivmelendiriyoruz.