Etkili Yöneticilik Eğitimleri


Etkili Yöneticilik
Eğitimi


Etkili Yöneticilik ve liderlik eğitimin amacı, yönetici olmaktan ziyade, etkili yönetici olabilmeyi ``bilmek``tir. Etkili yöneticilerin nasıl olduğunu, dünyadaki etkili yöneticilerin modelleri, bu modellerin Anadolu versiyonları ve yöneticiliğin esas kurallarını öğrenmektir.

  • İletişim
  • Takım çalışması
  • Performans değerlendirme
  • Motivasyon
  • Kariyer kullanımı

    gibi ana başlıklarla birlikte, bazı temel bilgiler de bu eğitimde verilir.