Eğitim Danışmanlık


Eğitim Danışmanlık
Hizmetleri


Eğitim Danışmanlık hizmetlerimizin içeriği aşağıdaki şekildedir.

  • Eğitim ve Danışmanlık içeriklerinin belirlenmesi ve süreçlerin oluşturulması
  • Eğitim ve Danışmanlık faaliyetlerinizin planlanması ve gerçekleştirilmesi
  • Eğitim ve Danışmanlık sürecinin kurum / şirket politikaları çerçevesinde istikrarı
  • Koçluk hizmetlerinin kurum / şirkete uyarlanması
  • Workshoplar, testler ve raporlar